Kontaktné údaje

iKKolor s.r.o.
Slančíkovej 2
971 01 Prievidza
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 46 542 11 19, +421 905 587 951
E-mail: predajna@ikkolor.sk, office@ikkolor.sk

Zodpovedný vedúci: p. Rudolf Kučera

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:00
Sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: iKKolor s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Slančíkovej 2, 971 01 Prievidza

IČO: 36331295
IČ DPH: SK2021311226 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 19.11.2003 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 14166/R.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2584 8211
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2625848211 / 1100

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj